PUBLICITAT
 
05-10-2015
Així és posa de manifest en un panell d’opinions ciutadanes que té com objectiu promoure la participació.
Elvira Ferrando: "El Patrimoni és l'aspecte més positiu de la ciutat i la neteja viària s'ha de millorar"
Ajuntament de Tarragona

“L'Ajuntament ha posat en marxa un panell per conèixer les opinions i preocupacions dels ciutadans sobre la gestió municipal i poder-les tenir en compte com a part de l'estratègia municipal, promovent així un govern més obert i participatiu; es tracta de potenciar la comunicació i la interacció entre l’administració i la ciutadania”, així ho ha manifestat la consellera de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando.

L’estudi ha estat realitzat pel Gabinet Ceres S.L. amb una mostra de 150 persones i s'ha plantejat per a usuaris d'internet, que han participat voluntàriament i de manera anònima; el procediment de captació ha estat a través dels mitjans municipals i el treball de camp s'ha efectuat entre el 9 i el 21 de juliol. La posada en marxa i la primera onada de Valora Tarragona ha tingut un cost de 5.506 €.

Un panell és una base de dades amb un nombre considerable de persones a les quals periòdicament se’ls hi demana col·laborar en estudis d’opinió. Per tant, no és una estadística sinó que mostra tendències.

El treball de camp amb el títol de “Valora Tarragona” consta de diferents apartats, entre els quals, cal destacar: percepcions sobre l'estat general de la ciutat; valoracions de serveis, equipaments i activitats municipals; valoració de la gestió municipal; activitat social; actualitat i propostes per a les properes onades. En alguns d’aquests apartats no tan sols es demana la valoració actual sinó també l'evolució en el temps.

S'ha analitzat la percepció dels panelistes en relació a la qualitat de vida a la ciutat i majoritàriament afirmen que es viu "bé", tot i que gairebé la meitat opinen que la situació es manté des dels darrers anys i gairebé 3 de cada 10 pensen que ha empitjorat.
Resultats

També es va demanar quins serien els tres principals problemes o mancances que existeixen actualment a Tarragona i els que van quedar en els tres primers llocs són: neteja viària, manca d'aparcament i l'atur.

Pel que fa als principals aspectes positius de la ciutat els tres primers són per aquest ordre: el patrimoni, el clima i les platges.

Un altre apartat tracta de les valoracions dels serveis, equipaments i activitats municipals. L'enllumenat, l'oferta comercial i la seguretat ciutadana són els serveis més ben valorats. Per contra, el manteniment del mobiliari urbà, l'oferta cultural i d'oci, la neteja i l'estat dels carrers i la mobilitat i aparcament serien els pitjors valorats i, per tant, a treballar per part del Consistori.

Dels equipaments i serveis municipals els millors valorats són el Club dels Tarragonins, Tarragona Impulsa i els equipaments esportius, mentre que els mercats públics, els equipaments culturals i la Guàrdia Urbana són els que obtenen menys valoració.

Finalment, s'ha analitzat la valoració de diferents aspectes relatius a la prestació de serveis de l'Ajuntament , en aquest sentit, el tracte rebut a les oficines municipals és l'aspecte millor valorat de tots i el foment de la participació ciutadana és el que té el valor més negatiu i que caldrà aprofundir.

També s’ha preguntat als panelistes si estaven interessats en saber el que passa a la ciutat i els canals a través dels quals els arriba la informació. La resposta és que dues terceres parts afirmen tenir molt d'interès a conèixer els projectes que es realitzen al municipi i un 30% bastant d’interès. Els principals canals a través dels quals els arriba la informació de l’Ajuntament són la premsa i les xarxes socials.

Preguntats per les actuacions municipals que menys han agradat, les tres primeres respostes són: les zones d'aparcament, el Mercat Central i el Pàrquing Jaume I. Per contra, les actuacions que més han agradat: els Jocs Mediterranis 2017; el Mercat Central i amb el mateix nombre de valoracions: el Teatre Tarragona, Tarraco Viva i l'Aplicació Epp.

S'ha demanat l'opinió envers els Jocs Mediterranis i el resultat és una tendència positiva, encara que no majoritària. Els que tenen una bona opinió dels Jocs destaquen que representa una oportunitat per promocionar la ciutat i que aportarà beneficis; d’altres consideren que és una despesa innecessària i suposa una inversió elevada i deficitària.

En aquest sentit, la consellera de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando, ha manifestat que “en els resultats del panell ens trobem que tant els Jocs Mediterranis com la seguretat ciutadana, tenen posicions contraposades, en el sentit de que uns panelistes els hi donen molt bona valoració i altres, no. Creiem que hem de reforçar, millorar i explicar millor la gestió i el treball d’aquests dos àmbits municipals.”

Finalment, s'ha demanat als participants de l’estudi que aportin temes que considerin interessants per consultar en les properes onades d’opinió. Els àmbits que han demanat són: gestió de l'Ajuntament, projectes de ciutat, temes de mobilitat, cultura, civisme equipaments i espais públics, entre d'altres.

Està previst que a partir d’ara es facin dues onades anuals per tal de disposar de l'evolució de l'opinió.

 
PUBLICITAT
ACTUALITAT
03-01-2016
L’obra s'iniciarà el primer semestre del 2016 i s’allargarà durant tot l’any
L'Ajuntament i la Fundació Mútua Catalana fan un pas més per a la restauració definitiva del Circ Romà
05-10-2015
Així és posa de manifest en un panell d’opinions ciutadanes que té com objectiu promoure la particip...
Elvira Ferrando: "El Patrimoni és l'aspecte més positiu de la ciutat i la neteja viària s'ha de millorar"